Tra cứu văn bản

Thống kê truy cập

QUYẾT ĐỊNH MUA TSCĐ

                         TÊN CÔNG TY

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                                                              

 

Số: ..........

 

                      Hồ Chí Minh, ngày ....  tháng ....  năm ....

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mua sắm Tài Sản Cố Định

 

 


Điều 1. Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Thành Viên ngày .../..../2018 về việc thống nhất mua mới tài sản cố định chi tiết như sau :

 

- Tên TSCĐ : Mua xe ô tô tải ISUZU của Tổng Công ty Cổ Phần Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn

- Giá trị TSCĐ : ........ ( ...đồng.) ( giá đã bao gồm VAT)

- Nước sản xuất:

- Do Công Ty TNHH Ô Tô ISUZU Việt Nam lắp ráp

- Màu: Trắng

- Tình trạng: Mua mới

 

Điều 2. Giao bộ phận mua tài sản và Phòng Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

                     TÊN CÔNG TY

- Như Trên

- Lưu VP

 

Giám đốc

(Ký, đóng mộc)

 

 

 

 

 

 

Tải xuống ở đây

 

 

TÊN CÔNG TY

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                                                              

 

Số: ..........

 

                      Hồ Chí Minh, ngày ....  tháng ....  năm ....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mua sắm Tài Sản Cố Định

 
 
 

 


Điều 1. Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Thành Viên ngày .../..../2018 về việc thống nhất mua mới tài sản cố định chi tiết như sau :

 

- Tên TSCĐ : Mua xe ô tô tải ISUZU của Tổng Công ty Cổ Phần Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn

- Giá trị TSCĐ : ........ ( ...đồng.) ( giá đã bao gồm VAT)

- Nước sản xuất:

- Do Công Ty TNHH Ô Tô ISUZU Việt Nam lắp ráp

- Màu: Trắng

- Tình trạng: Mua mới

 

Điều 2. Giao bộ phận mua tài sản và Phòng Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

TÊN CÔNG TY

- Như Trên

- Lưu VP

 

Giám đốc

(Ký, đóng mộc)

 

 

 

 

 

Công Ty TNHH Tư Vấn PNP

   Địa chỉ : 42/24/47/11 Đường số 5, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
 Giấy phép kinh doanh số : 0315576206  cấp ngày 20/03/2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM 
  Người đại diện: Bà Phạm Ngọc Phương
   Hotline : (028) 3636 0785  - 078 887 1061

BỘ CÔNG THƯƠNG

Bản đồ

Quản lý bởi ketoanpnp

 
 

078 887 1061